Giới thiệu

Mục đích xây dựng

Từ xưa đến nay việc hỏi - đáp là một như cầu không thể thiếu trong một gia đình, cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên những lúc cần hỏi lại không có ai để hỏi hoặc hỏi nhưng không nhận được câu trả lời hài lòng... Với mục đích khắc phục hạn chế của việc hỏi đáp truyền thống (gặp trực tiếp để hỏi) và các loại hình hỏi đáp khác. Mạng xã hội hỏi đáp hoinhau.com (Hỏi nhau chấm com) được ra đời.

Đội ngũ

Chúng tôi là một nhóm những người được đào tạo từ nhiều lĩnh vực khác nhau như sư phạm, văn hóa du lịch, công nghệ thông tin. Tuy nhiên có cùng một sở thích đó là công nghệ thông tin. Vì vậy chúng tôi đã cùng nhau lập nên mạng xã hội hoinhau.com.